Παστέλια

Τα παστέλια είναι μια θρεπτική και τονωτική επιλογή γλυκού. Το παστέλι ως διατροφικό προϊόν υπάρχει ήδη από τους αρχαίους χρόνους, ενώ μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλη διάρκεια.